Velkommen til WSK Martial Arts Center

Wáng Shóu Kung-Fu er en meget eksklusiv kampkunst klub. 

Vores system er et yderst effektivt og moderne selvforsvarssystem. 
Systemet bygger på teknikker fra nogle af verdens mest effektive kampkunst systemer.
Jeg (Si-Jo Mikael) har taget det bedste fra forskellige kampkunst stilarter og videre udviklet disse.
Hovedvægten er lagt på Kung-Fu. Men vi har også teknikker fra bla. Aikido, Wing-Chun, Kyusho, Krav Maga m.fl.

Vi udvælger derfor vores medlemmer med stor omhu.

Der undervises på nuværende tidspunkt kun voksne (15-99 år).
Nye medlemmer, deltager i prøvetræning over nogle gange. 
Derefter tages en samtale, hvor det afklares, om systemet er noget for den enkelte elev.

(Ønskes der opstart af junior hold, kan dette aftales, hvis der er tilslutning af nok elever)

Vi udbyder endvidere også seminarer for virksomheder og institutioner,
der ønsker undervisning i effektivt selvforsvar, som er skræddersyet til netop jer. 
(Kan bruges som team building eller lovpligtig efteruddannelse i KVL systemer.)

Kontakt os her på siden eller via Facebook, for at høre mere herom.

Vores træner team. 

Si-Jo Mikael Braun
Stormester &
Grundlægger.

Si-Fu Helge Mærsk Bjerg
Instruktør/Træner
Hjemmeside Ansvarlig

Facebook sidens sidste 5 opslag:

Der findes rigtig mange kast i de forskellige stilarter, også her har WSK tekniker som ødelægger kasterens energi, og i stedet bringer ham selv i gulvet. Her ses en teknik hvor Si-Fu Helge forsøger at kaste Si-Fu Florin, som ganske let blokerer for en nerve således at Si-Fu Helge går i gulvet. Disse teknikker findes mod alle gængse kast. Her vises teknikken langsomt, normalt ville det jo gå langt hurtigere.
***
Es gibt viele Würfe in den verschiedenen Stilen, auch hier hat WSK eine Techniken, die die Energie des Werfers zerstört und ihn stattdessen zu Boden bringt. Hier ist eine Technik, bei der Si-Fu Helge versucht, Si-Fu Florin zu werfen, und Si-Fu Florin blokier hier leicht einen Nerv, so dass Si-Fu Helge zu Boden geht. Diese Techniken sind gegen alle gängigen Würfe verfügbar. Hier wird die Technik langsam gezeigt, normalerweise würde es ja viel schneller gehen.

Si-Jo
... Se mereSe mindre

Se på Facebook
·Del

Her en af vores teknikker som sætter en modstander KO i løbet af en brøkdel af et sekund, her vises teknikken i en blid form, dvs. jeg slår ikke særlig hårdt, i en kamp ville der have været mere fart og energi i udførelsen, og Helge ville have det temmelig skidt når han vågnede. Lad være med at prøve at gøre det efter, kender I ikke kroppen og nervebanernes funktioner får I ikke denne teknik til at fungere.

***

Hier ist eine unserer Techniken, die einen gegner in einem Bruchteil von einer Sekunde In den KO schickt . Hier wird die Technik in einer sanften Form gezeigt, dh. Ich treffe nicht sehr hart, in einem Kampf wäre mehr Geschwindigkeit und Energie in der ausführung, und der Helge hätte würde es ziemlich schlecht haben wenn er aufwacht. Versuche nicht diese Techniken nachzumachen, Ihr müsst hiefür den Körper ind die Funktionen der Nervenbahnen genauestens kennen, sonnst wirde diese Techning nicht funktionieren.

Si-Jo
... Se mereSe mindre

Se på Facebook
·Del

Og så lige en mere hvor angriberen virkelig får sin arm revet rundt, optaget til en normal træning.
**
Und noch einen wo der Angreifer wirklich seinen Arm verdreht bekommt, bei einem ganz normalen Training aufgenommen.

Si-Jo
... Se mereSe mindre

Se på Facebook
·Del

Det bedste forsvar mod et knivangreb er at løbe sin vej, men det kan desværre ikke altid lade sig gøre, og så må vi forsvare vores liv, hertil har vores Wáng Shóu Kung-Fu 20-25 rigtig gode og effektive teknikker, og alle er så farlige for angriberen at det ender med at blive vedkommende som skal en tur på sygehuset.
***
Die beste Verteidigung gegen einen Messerangriff besteht darin, schnell weg zu laufen, aber leider kann dies nicht immer getan werden, und dann müssen wir unser Leben verteidigen. Hierzu hat unser Wáng Shóu Kung-Fu 20 bis 25 wirklich gute und effektive Techniken, und jeder ist für den Angreifer so gefährlich, dass es letztendlich die Person ist, die ins Krankenhaus fährt.

Si-Jo
... Se mereSe mindre

Se på Facebook
·Del

Selvom du skulle komme ned på jorden/gulvet så kan du stadigvæk forsvare dig, her benytter Si-Fu Florin et greb mod nervepunktet Milt-6, her trykker han blot, ville han slå, eller endda sparke ville effekten være betydeligt værre for angriberen.
**
Selbst wenn du auf den boden kommst, kannst du dich trotzdem verteidigen, hier benutzt Si-Fu Florin einen Griff gegen den Nervenpunkt Milz-6, hier drückt er nur, würde er hier schlagen oder sogar treten, dann wäre er Effekt bedeutend schlimmer für den Angreifer.

Si-jo.
... Se mereSe mindre

Se på Facebook
·Del

  • WSK Martial Arts Center
    Wáng Shóu Kung-Fu
  • Bag Oksevejen 2
    6330 Padborg
  • Tlf. 28 66 37 84

Kontakt formular.